Y Bonheddwr
Cochyn  FAQ's
Català Gallego Occitan Français Deutsch Nederlands Româneşte Chinese Latvijas Farsi Polskie Magyar Gaeilge Gaelic
Español Euskaldun Italiano Norske Svensk Dansk Frisian українська Thai Lietuvis Türkiye Slovensko Cesky русский 
        язык Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Globish
Globish


English >>> >>>Cymraeg .

only a guide ---
arweiniad yn unig .

ish.---
tua, efallai!.


Folk club ---mwy ffurfiol, eistedd a gwrando, tâl am fynd i mewn, perfformiwr/cyflawnwr yn cael eu talu neu mae’r trefnwyr yn eisiau ei galw yn “ Clwb Gwerin”!
.
sess ---
yn/ yn cael ei adrodd fel/ yn fwyaf/fel arall/ sesiwn fach/e.e. Miwsig yn fwyaf / miwsig yn bennaf gall unrhyw un sydd yn ffeindio sedd ac sy ddim yn chwarae yn rhy gryf chwarae trwy'r nos.
.
beg sess ---
sesiwn fach i ddysgwyr sy'n newydd ddechrau.
.
w/s workshop ---
dull gweithdy i ddechreuwyr.
.
dance ---
Twmpath. Mae dawnsio yn rhan ohono fe, neu'r unig ran ambell waith. (e.e. Ceilidh, fleadh neu dwmpath.).
.
acc sess, acoustic ---
nid canu gwerin yn unig, gall cynnwys adrodd stori, pop neu gerddoriaeth. Gall fod yn seiniau cryf wedi ei mwyhau.
.
SAR ---
canu anffurfio, person neu grwp yn cael gwahoddiad i berfformio yn arferol mewn cylchdro o amgylch yr ystafell gyda’r arweinydd yn trefnu.
.

spots ---
"Sbots"-bydd yr arweinydd yn rhoi cyfle i'r perfformwyr cael 3-9 munud ar y llwyfan yn yr hanner cyntaf o'r noson.
open stage ---
"sbot" ar y llwyfan (acen Americanaidd).
open mic.---
"sbot" gyda mwyadur.
.

bar music --
- perfformwyr sy'n cael eu talu. (nid sbotiau fel arfer ond gallwch wneud ymgais! )


Mon, Dydd Llun - Tue, Dydd Mawrth - Wed, Dydd Mercher - Thur, Dydd Iau - Fri, Dydd Gwener - Sat, Dydd Sadwrn - Sun. Sul
Jan,
Ionawr - Feb, Chwefror - Mar, Mawrth - Apr, Ebrill - May, Mai - Jun, Mehefin - Jul. Gorffennaf -
Aug, Awst - Sep, Medi - Oct. Hydref - Nov, Tachwedd - Dec, Rhagfyr
.
w/e ---
penwythnos
.
fest ---
cylchwyl / cymanfa.
.

day ---
dydd.
.
alt ---
bob yn ail.
.
2/4 ---
yr ail a'r bedwaredd wythnos o'r mis

last --- olaf. Ee Dydd Sul olaf y mis


cider --- neithdar / diod y duwiau
.
fantastic! ---
ffantasteg neu wych, or bendigedig as suggested by Philip Edwards who has a few pages of music for young musicians.
Irish, Gwyddelig - English, Seisnig -Welsh, Cymreig - French, Ffrengig - Storytelling, adrodd stori- blues -arddull "blues"Blues singing- canu'r felan, "not a sess!", mwy caniadaeth - b/grass --- bluegrass ------------ llywodraethol arddull
.
trad --
- traddodiadol- peidiwch meddwl am ganu offeryn electronig
.

Translation originally corrected by Trefor & Viki Owen - fine singers & musicians in Welsh & English. And more recently thanks to Gwynfa Lilly for finishing the text.

 Go to Page.. Folk Clubs by County . Folk Clubs by Day . sessions by County . sessions by day . festivals . MAP  . (homepage