Preguntas máis frecuentes
Català Gallego Occitan Français Deutsch Nederlands Româneşte Chinese Latvijas Farsi Polskie Magyar Gaeilge Gaelic
Español Euskaldun Italiano Norske Svensk Dansk Frisian українська Thai Lietuvis Türkiye Slovensko Cesky русский 
        язык Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Globish
Globish

English >>> >>> Gallego.
.
only a guide ---
só unha guía.

ish.---
pode ser, clase de!


Folk club --- Club de música folk ( ás veces tradicional ).

sess ---
sesión de música folk.

beg sess ---
sesión de música do principiante.

not a sess ---
non unha sesión (é dicir, cantar).

w/s workshop
---
taller de música ou canción.

dance --- danza social (tamén coñecido como ceilidh, fleadh, bal or twmpath).
.
acc sess, acoustic --- acústicos (sen amplificadores)

SAR ---
a maioría da sesión de canto (os cantantes toman por quendas, ao redor da sala).
.

Come-all-ye = mixed sess ---
sesión mixta, algúns cantando, algúns atascos.
.

spots ---
da área do escenario, 3-6 minutos.
open stage ---
máis organizar a área de escenario, 3-6 minutos (un micrófono público aberto)i.
open mic.---
Micrófono real doutro xeito como arriba (folk de música popular raro)

bar music --
- músicos pagados polo lugar


Mon, Luns, - Tue, Martes , - Wed, Mércores - Thur, Xoves - Fri, Venres - Sat, Sábado - Sun. Domingo
Jan, Xaneiro - Feb, Febreiro - Mar, Marzo - Apr, Abril - May, Maio - Jun, Xuño - Jul. Xullo
Aug, Agosto- Sep, Setembro - Oct, Outubro - Nov, Novembro - Dec, Decembro

w/e --- fin de semana.
fest --- festival -   day --- evento dun día.

alt --- alternando (cada 2 semanas / mes etc).

2/4 ---segundo e cuarto do mes. 2nd - segundo 3rd terceiro. 4th cuarto 5th quinto last último

occ - ocasional (frecuencia non especificada),


cider (nectar) - sidra (néctar)
.
fantastic! --- fantástico! --.
.
Styles, Estilos - Irish, Irlandés- English, Iinglés Welsh, - Galés French Francès - SwedishSueco- Storytelling, contar historias - blues - blues, sess , mprovització música - b/grass --- bluegrass Scottish, Escocés Galician, Gallego
.
Cajun / zydeco.
--- música criolla - Louisiana.

trad --- música tradicional

post code - Código postal (para SatNav)
.

traducido por - Google & corrixido por ....... Maria

goto.. clubs folk polo condado . clubs folk por día . sessió de música por dia . sessió de música polo condado . festival . Mapa . (páxina de inicio