FAQ udarbejdet af Mr Red
Català Gallego Occitan Français Deutsch Nederlands Româneşte Chinese Latvijas Farsi Polskie Magyar Gaeilge Gaelic
Español Euskaldun Italiano Norske Svensk Dansk Frisian українська Thai Lietuvis Türkiye Slovensko Cesky русский 
        язык Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Globish
Globish
Bedre oversættelse ønskes

Engelsk >>>
>>>Dansk
.
Vejledende ---
udelukkende vejledende

ish.--- ca., omtrent, _____ tror jeg!
Folk klub --- mere formelt arrangement, publikum sidder og lytter (ellers..), entré, de optrædende modtager betaling, ELLER arrangøren aspirerer til at kunne kalde stedet en "folk klub"!

sess ---
er, siges at være, er sædvanligvis en jam session, d.v.s. hovedsageligt instrumentalt og hvor enhver, der kan finde en plads og som ikke spiller for højt, kan spille med hele aftenen.

beg sess ---
jam session for begyndere. Hvor mange af os startede.

w/s workshop ---
workshop; hvor begyndere og øvede udveksler tips og ideer. Der spilles og øves.

dance --- dans er en del af arrangementet. Nogle gange er arrangementet udelukkende et dansearrangement. (f.eks. en ceilidh, fleadh, bal eller twmpath).

acc sess, akustisk ---
ikke udelukkende folkemusik, kan f.eks. omfatte historiefortælling, pop og poesi. Der kan i mindre grad forekomme anvendelse af forstærkere!

SAR ---
singaround, "rundesang", 'come-all-ye', d.v.s. hver enkelt person (eller gruppe) indbydes til på skift at give et nummer, sædvanligvis i en form for rota, der styres af arrangøren.

spots ---
arrangøren lader gæster optræde med et mindre "spot", d.v.s. et eller flere numre, almindeligvis 3-9 minutter per person i første halvdel af programmet.
open stage ---
det samme som "spots", blot udtalt med en amerikansk accent.
open mic.---
åben mikrofon, "spots" med forstærker, igen med amerikansk accent.

bar music --
- betalte optrædende, d.v.s. der er almindeligvis ingen "spots" eller åben mikrofon, men du kan jo prøve alligevel!


Mon, Mandag - Tue, Tirsdag, - Wed, Onsdag - Thur, Torsdag - Fri, Fredag - Sat, Lørdag - Sun, Søndag

Jan,
Januar - Feb, Februar - Mar, Marts - Apr, April - May, Maj - Jun, Juni - Jul, -Juli
Aug,
August - Sep, September- Oct, Oktober - Nov, November - Dec, December

w/e ---
weekend, Fredag , Lørdag , Søndag ELLER en mindre festival.
fest ---
festival. -   day --- heldagsarrangement.

alt ---
hver anden uge eller en gang månedligt på et nærmere angivet tidspunkt i måneden, der ligger fast (f.eks. tredie mandag i måneden eller lignende)...

2/4 ---
2. og 4. uge i måneden (eller lignende).. 1st første. 2nd anden. 3rd tredje. 4th fjerde. 5th femte. last sidste.

occ - af og til, lejlighedsvis, ikke muligt for mine kilder at angive med en nøjagtighed, der er til at stole på.


cider (nektar) - Synes i alt fald jeg.

fantastic! ---
afsindig god, efter MIN mening.

- Irish, irsk - English, engelsk - Welsh, walisisk - French, fransk - Storytelling, historiefortælling - blues, blues, "not a sess!", ikke en jam session! - b/grass --- bluegrass ------------ alt efter hvad der er den foretrukne smag hos de musikere, der leder arrangementet. Ofte den eneste smag, der følges!
Cajun / zydeco.
--- "Kreolsk" musik fra Louisiana. Amerikansk-fransk eller måske franko-amerikansk!

trad --- dette henviser til "traditionelt lydende" og betyder i direkte oversættelse "lad være med så meget som at tænke på at medbringe elektriske instrumenter". Dette gør sig for øvrigt gældende for de fleste af de arrangementer, der nævnes på siderne her. Med mindre et arrangement tilbyder anvendelse af stedets forstærkeranlæg, er anvendelse af elektrisk forstærkede instrumenter en plage for størsteparten af de tilstedeværende!

Tilpasset af (bfdk)

Gå til Side.. Folk klubber efter Amt . Folk klubber efter ugedag . Jam sessions efter Amt . Jam sessions efter ugedag . festivaler . MAP . (Index